Get Adobe Flash player

K.K ADK

Rekreacijsko Kegljanje v METALNI se je pričelo leta 1953.Potekalo je na kegljišču Konstruktorja.Leta 1962 smo imeli

krožek kegljanja,ki je štel 12 članov.Začela so se tudi borbena tekmovanja na nivoju sindikalna občinske lige,ki je
potekala enkrat letno.Leta 1974 so sorodna podjetja pričela tekmovati v tako imenovani ZPS(združenje podjetij
strojegradnje).

Sčasoma se je krožek poimenoval v Kegljaško sekcijo METALNE.Takrat je kegljaška sekcija Metalne štela 147 članov,
od tega 110 moških in 37 žensk.Nekaj časa smo kegljali v Hotelu Turist,sedaj Piramida.V letu1981 pa smo začeli kegljati
v Hotelu Habakuk,na takratnem asfaltnem sodobnem štiristeznem kegljišču pod Pohorjem.

V letu 1986 smo se vključili v sindikalno kegljaško ligo Maribor,katera letos prosljavlja 33 let obstoja KLM.Takrat smo
kegljali v borbenih igrah 10+2 člana.Naš klub je bi dokaj uspešen v KLM,saj smo večkrat osvojili prva,druga in prav
pravtako tretja mesta kot tudi mesta v sredini lestvice.V začetku 1990 so se pričele težave v gospodarstvu,kakor tudi
v Metalni.Ob iskanju sponzorjev smo se leta 1995 preimenovali v ekipo Metalna-Štrumpf,leta1997 Metalna-Tehnobiro,
leta 1998 Metalna-Impro od leta 2001 pa smo registriran K.K.ADK.Klub šteje 11 članov,ki tekmuje v KLM na
kegljišču Merčnik v Miklavžu.

K.K.ADK

Stojijo z leve proti desni:Franc Horvat,Rudi Razboršek st.,Mario Razboršek,Jože Vračič,vodja Franc Kirbiš ml..Marko Kirbiš,
Klečijo z leve proti desni: David Razboršek,Željko Igrac,Franc Kirbiš st.,Franc Ogrizek,

Na sliki manjka: Rudi Razboršek ml.

Letos praznujemo 13 ljubilej K.K.ADK in se bi ob tej priliki zahvalil našemu najboljšemu sponzorju ADK-ju,
in obenem vsem vodilnim v podjetju.

Kegljaški pozdrav vseh devet.


Predsednik K.K.ADK Rudi Razboršek