Get Adobe Flash player

Predstavitev ekip

K.K. De VESTAK.K. De VESTA 2014

Stojijo od leve proti desni:
Robi Simonič, Milan Podgoršek, Gorazd Lapuh, Dejan Koser, Simon Mali – Siki, Jure Grušovnik
Čepijo od leve proti desni:
Borut Ramšak, Željko Skrober, Mirko Zorman – Mišo
Na sliki manjkajo:
Zlatko Weingerl, Igor Pintarič in Miran Cvilak
 

Kegljaški krožek - sekcija A.P. Vidovič

KK AP Vidovic

 

K.K.HENKEL-MB.

henkel

Trenutni člani ekipe:

Krajnc Janez, Potrč Milan, Vidovič Andrej, Ferk Jože, Karničnik Albert, Gazvoda Bojan, Gazvoda Franci, Draksler Janko, Pasterk Janez, Knedl Mirko in naš dolgoletni kapetan Stevo Gerenčir.

 

K.K.SŽ-VIT-SVŽVSS

K.K.SZ-VIT-SVZVSS

Sedanji člani ekipe SŽ-VIT-Maribor, ki nastopajo v Športnem Društvu kegljaške lige Maribor so:
Vodja ekipe Zlatko Breznik, Mitja Tome, Zvonko Tanšek, Bojan Petrič, Denis Videnšek, Marko Topolovec, Ivan Senekovič, Dalibor Katavič, Mario Druže, Peter Korpar, Branko Kompoš.

 

KK Ammann

IMG 8838

Člani KK Ammann:

Marjan Majžir – vodja ekipe, Sandi Sajko, Vinko Rojec, Branko Kolar, Darko Barun, Alenka Kolar, Jolanda Leskovar, Vera Pajtler, Vlasta Gosak Pavlič, Berta Krajnc, Metka Brvar

K.K.ADK

K.K.ADK

Stojijo z leve proti desni:Franc Horvat,Rudi Razboršek st.,Mario Razboršek,Jože Vračič,vodja Franc Kirbiš ml..Marko Kirbiš,

Klečijo z leve proti desni: David Razboršek,Željko Igrac,Franc Kirbiš st.,Franc Ogrizek,

KK Poštar M.M.

Ekipa K.K. Postar M.M

Stojijo od leve: Darko Kranjc, Stanka Karnet, Boris Nežmah, Marija Brumen, Ivo Anžel, Marjan Rojko, Milan Bižič, Uroš Kranjc, Srečko Pec

Čepijo od leve: Boštjan Goričan, Zinka Pec, Slavko Fak, Rok Pec