Get Adobe Flash player

KEGLJAŠKA LIGA MARIBOR – 41 LET OBSTOJA


Pred 41 leti, leta 1981 se je začela razgibana zgodovina oz. plodovito obdobje naše kegljaške lige, katere pobudnik je bil g. Ren Stanko iz kegljaškega krožka Marles. Tudi sam sem sem podprl to zamisel, saj takratni sindikalni občinski svet za šport ni organiziral kegljanja v ligi. Tako je prišlo do razgovora med g. Stankom Renom in Francem Belšakom, sicer iz Vesninega KK, kjer smo zaključili, da se kegljaški krožki povežejo v kegljaško ligo, imenovano 6x10 + 2, kar je predstavljalo šest ekip po 10 kegljačev in dve rezervi.

Seveda je treba omeniti, da so bile prve ekipe, ki so ligo sestavljale iz podjetij: Marles, Vesna, Avtoobnove, Kristala, Intesa in Mariborske mlekarne.

Sledila je izvolitev prvega vodstva, ki mu je predsedoval pobudnik lige g. Stanko Ren, naloge tehničnega vodje, blagajnika in tajnika pa sem v eni osebi združeval Franc Belšak. Prvi sestanki so se odvijali, kjer je naneslo, največkrat kar v gostinskih lokalih. Sčasoma se je liga večala, saj je v njej kmalu nastopalo 10 ekip. Med tem je ligo in nas, njegove prijatelje, za vedno zapustil njen predsednik g. Stanko Ren, ki smo mu v njegovo čast in spomnim ob novem letu organizirali memorial.

Predsedniški stol je za g. Renom zasedel g. Pelicon, naloge tehničnega vodje je prevzel g. Robert Filipič, blagajniške g. Škorjanec in tajniške naloge še naprej vrši g. Franc Belšak.

Članstvo lige se je večalo, še naprej so se nam kmalu pridružile še ekipe Zlatoroga, Jeklotehne, Metalne I in II, UNZ, Mariborske Mlekarn, PIK-a in obrtniki Rotovža. S pomočjo velikega razumevanja predstavnikov UNZ, nam je uspelo rešiti tudi prostorsko vprašanje, saj smo lahko za srečanje na sestankih pričeli uporabljati njihove prostore. Od vsega začetka smo pri kegljanju uporabljali način borbenega kegljanja, zatem smo se odločili igrati še 4 x 100 lučajev, danes pa zopet igramo borbeno kegljanje.

Leta so minevala in zopet je napočil čas volitev, ko smo za predsednika izvolili g. Ludvika Zvera. Ko omenjamo skupaj prehojeno pot na kegljaški stezi, ne smemo pozabiti naših zaključkov posameznih kegljaških let, ki smo jih obeležili s podelitvijo pokalov in odličij zaslužnim, zahvalo za sodelovanje, ter seveda z bogatim srečelovom.

V ligi je tekmovalo 15 ekip in tekmovanje smo organizirali v dveh skupinah, liga A in liga B.

Naj jih naštejemo:
- V ligi A so igrale ekipe: Intesa, Metalna II, Obrtniki Rotovž, Mariborska livarna, Metalna Štumpf in Slovenske železnice.
- V B ligo pa so bile vključene ekipe: Vesne, Pik-a, Marlesa, Zlatoroga, Zdravstveni dom, Fas-a, Merinke in Mariborske elektrarne.
Leta 1994 je prišlo ponovno do sprememb, izvolili smo novega predsednika g. Očko Bojana. Žal smo nekaj ekip v tem času izgubili zaradi premajhne zavzetosti članov, morda tudi zaradi finančnih težav. Ligo so zapustile ekipe Pik-a, Obrtniki Rotovž, Mariborske mlekarne in na koncu ekipa Telekoma in Dravskih elektrarn.

V tekmovalni sezoni 2000/2001 nastopajo naslednje ekipe:
ADK, FRAVID, Iteralarm, sindikat strojevodij, Policijski sindikat Podravja, Ključavničarstvo Belšak, Mesarija Nikl, Slovenske železnice, Messer Slovenija, Mariborska livarna, Dalma dom, FAS, Ključavničarstvo Krajnc, Henkel Slovenija, Pošta Slovenija in Zdravstveni dom A. Drolca.

Popularnost K.L.Maribor se je večala, ljudje so v naši ligi videli dobro organiziranost, množičnost in seveda tekmovalni duh. Zgodilo se nam je, da smo nekatere krožke, ki so želeli kegljati v naši ligi morali tudi zavrniti. Bilo je dosti tekmovanja in premalo treninga so nam očitali kegljači.

Leta 2006 smo praznovali 25 let obstoja K.L. Maribor in to v prostorih jedilnice Prometne šole Maribor. Ob tem visokem jubileju smo podelili priznanja vsem zaslužnim kegljačem. V tem letu se je poslovil naš predsednik g. Očko Bojan in izvolili smo novega predsednika g. Cebek Jožeta, kapetana K.K. Messer Slovenija. Selili smo se tudi v nove prostore za naše sestanke, to je picerija MARK na Studencih. Ob 25 let obstoja so nastopale naslednje ekipe:
Polic. Sindikat, Pak-Audiocar, Fravit-Intes, ADK, Elpos, Veterani, Čistilec, M.Livarna, FAS, Železnice –Slo., Dalma-Dom, Henkel.Slo., Pošta Slo., Štajerci, Messer Slo. in Centr. Delavnice.

Leta so tekla, naš sistem tekmovanja se je nadaljeval, omenit moram tudi naš vsako letni NOVOLETNI TURNIR. Mislim, da je to čar naše lige, ker se tako ob celodnevnem tekmovanju zberejo vse ekipe K.L. Maribora in se igrajo borbene tekme in kegljanje posameznikov.

Tudi v tem obdobju je prišlo do sprememb pri samih ekipah, s tem, da so nas ene ekipe zapustile in prišle nove ali pa so spremenili nazivi oz. ime ekipe. Prišla je ekipa De-Vesta, Bavaria I.T., odšli Veterani in Polic.Sindikat.

V tekmovalni sezoni 2010-2011 K.L. Maribor, se praznuje liga 30 let obstoja. V tem letu se je poslovil dosedanji predsednik g. Cebek Jože in izvolili smo novega predsednika g. Weingerl Zlatka, le ta je z vso resnostjo prevzel predsedniško funkcijo, kar se je že pokazalo na sami zaključni prireditvi, ki je bila enkratna!

Nastopajo naslednje ekipe:
FAS, Henkel-SLO., Pošta-M.M., Centr-Delavnice, M.Livarna, Čistilec, Pak-Audiocar, De-Vesta, Bavaria-I.T., SLO. Železnice, Ass-Thomass, Messer-SLO., Elpos-Inž., Apv-Vidovič in ADK.

Glede novega vodstvenega kadra se je kar nekaj stvari spremenilo. Dobili smo dodatno tekmovalno usmeritev in smo igrali finalni turnir četverice. Ta turnir so igrala med seboj štiri najboljša moštva sezone in se do konca ni vedelo kdo bo prvak. Le to je vpeljal predsednik, ker so si kegljači želeli popestritev pri kegljanju.

Tako je minilo obdobje v katerem so se poslovile ekipe: Slovenskih Železnic, Messer Slovenije, FAS., Nekatere so spremenile svoje ime: Pak-Audiocar – Tabula, Bavaria i.t – Tehnotim, Centr.Delavnice - SŽ VIT. Na novo so se pridružile: DEM, Ammann, Ruše, Miklavž, Sindikat Strojevodij in DU Fala!

Ker je se je v zakonodaji marsikaj spremenilo v teh 33 letih je dosedanji predsednik Zlatko Weingerl sklical ustanovni zbor na katerem se je soglasno sprejelo da se ustanovi ŠD KLM.
Potrdili smo tudi novega-starega predsednika, predsedstvo, nadzorni svet in vse komisije, katere so potrebne za delovanje društva.

Tako, da sedaj nastopa nova era in v sezoni 2014/2015 bodo sodelovale naslednje ekipe:
KK – De VESTA, KK ADK, KK Miklavž, KK Ruše, KK A.P. Vidovič, KK Elpos inž, KK SŽ VIT, KK DEM, KK Henkel SLO, KK Sindikat Strojevodij, KK Tabula, KK Ass Thomas, KK Čistilec, KK Tehnotim, KK M. Livarna, KK Ammann, KK Poštar MM, KK DU Fala.

Mnogi izzivi so pred nami – pridružite se nam tudi vi in postanite del ŠD KLM v katerem je včlanjeno 18 kegljaških ekip!

Lep kegljaški pozdrav!


Avtor besedila – Franc Belšak